IndLas-Industriell laserteknik för ökad konkurrenskraft hos tillverkande företag i Norr- och Västerbotten.